DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA ROK 2022

Od 1 stycznia 2022 r. do odwołania stanu epidemiologicznego wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem: skrzynki podawczej znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do siedziby PCPR I pięto, poczty tradycyjnej, platformy ePUAP, systemu SOW, poczty elektronicznej e-mail na niżej podane adresy: turnusy@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na turnus rehabilitacyjny, sprzet.rehabilitacyjny@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na zakup […]

AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu przypomina, że wnioski w ramach programu Aktywny samorząd – Moduł II – pomoc w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym na rok akademicki 2021/2022 (semestr zimowy) przyjmowane są do 11 października 2021 roku.

Konsultacje Społeczne Probramu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026

Szanowni Państwo! Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych: Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 Uwagi można składać do dnia 8 lutego 2021 r. przy pomocy załączonego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz […]

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA ROK 2021

Od 1 stycznia do odwołania stanu epidemiologicznego wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem: – poczty tradycyjnej, – platformy ePUAP, – systemu SOW, – poczty elektronicznej e-mail na niżej podane adresy: turnusy@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na turnus rehabilitacyjny, sprzet.rehabilitacyjny@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, bariery@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na likwidację barier […]