Szanowni Państwo!

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych: Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026

Uwagi można składać do dnia 8 lutego 2021 r. przy pomocy załączonego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na nasz adres pocztowy.

Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy przesłać na adres: strategia2026@pcpr.poznan.pl


W tytule wiadomości należy wpisać „Konsultacje programu działań na rzecz ON” lub „Konsultacje programu przeciwdziałania przemocy”.

oraz drogą pocztową na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań


Z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje programu działań na rzecz ON” lub „Konsultacje programu przeciwdziałania przemocy”.