Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Monika Bojanowska.

Kontakt do Inspektora: iod@tmp.pl

Skip to content