Aktualności

AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu przypomina, że wnioski w ramach programu Aktywny samorząd – Moduł II – pomoc w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym na rok akademicki 2021/2022 (semestr

Czytaj więcej »

UWAGA!!! NOWE ZASADY 300+

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 wnioski o przyznanie pomocy w ramach programu Dobry Start rodziny zastępcze oraz osoby usamodzielniane z pieczy zastępczej muszą składać elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej »

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu poszukuje osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. Zapraszamy do kontaktu: Poznań, ul. Słowackiego

Czytaj więcej »

Komunikat – COVID-19

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu prosimy o maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów i odwiedzin w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy

Czytaj więcej »

Zakończone zapytanie cenowe, którego przedmiotem jest przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych dla dzieci, młodzieży i rodzin zastępczych, zapewnienie specjalistycznej pracy terapeutycznej nad relacją opiekun-dziecko oraz sporządzenie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza zapytanie cenowe którego przedmiotem jest przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych dla dzieci, młodzieży i rodzin zastępczych, zapewnienie specjalistycznej pracy terapeutycznej nad relacją opiekun-dziecko oraz

Czytaj więcej »

Zakończone zapytanie cenowe którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji i badań psychologicznych wśród rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i tworzące rodzinne domy dziecka funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego pod kątem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza zapytanie cenowe którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji i badań psychologicznych wśród rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i tworzące rodzinne domy dziecka funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego

Czytaj więcej »