Previous
Next

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu (zwane dalej PCPR) to jednostka organizacyjna powiatu poznańskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

PCPR
Poznań

POMOC

RODZINIE

Kontakt

Adres

ul. Słowackiego 8, 
60-823 Poznań

Tel.: 61 8410 710
Fax: 61 8410 711

e-mail: sekretariat@pcpr.powiat.poznan.pl

Skorzystaj z formularza

Skip to content