Od 1 stycznia do odwołania stanu epidemiologicznego wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem:

– poczty tradycyjnej,

– platformy ePUAP,

– systemu SOW,

– poczty elektronicznej e-mail na niżej podane adresy:

turnusy@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na turnus rehabilitacyjny,

sprzet.rehabilitacyjny@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

bariery@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na likwidację barier architektonicznych i technicznych,

przedmioty.ortopedyczne@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

bariery.komunikowanie@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na likwidację barier w komunikowaniu się,

WNIOSKI dostępne są w zakładce OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – ZADANIA DZIAŁU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH