Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko pracownicze Pracownika Socjalnego w Dziale Świadczeń – umowa na czas określony w celu zastępstwa. Oferty prosimy składać w terminie do dnia 05 lurtego 2021. r.: – w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pok. 122 – lub przesłać na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul, […]

Konsultacje Społeczne Probramu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026

Szanowni Państwo! Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych: Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 Uwagi można składać do dnia 8 lutego 2021 r. przy pomocy załączonego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz […]

Konsultacje społeczne “Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026”.

Szanowni Państwo! Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026. Uwagi można składać do dnia 8 lutego 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na nasz adres pocztowy. Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy przesłać na adres: strategia2026@pcpr.poznan.pl  W tytule wiadomości należy wpisać „Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych […]

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA ROK 2021

Od 1 stycznia do odwołania stanu epidemiologicznego wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem: – poczty tradycyjnej, – platformy ePUAP, – systemu SOW, – poczty elektronicznej e-mail na niżej podane adresy: turnusy@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na turnus rehabilitacyjny, sprzet.rehabilitacyjny@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, bariery@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na likwidację barier […]

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Zapraszamy osoby, które mają chęci i gotowość by stworzyć bezpieczne środowisko zastępcze dla dzieci pozbawionych opieki ich własnych rodziców. Kto może zostać rodziną zastępczą? Rodzicami zastępczymi może zostać małżeństwo lub osoba / osoby nie pozostające w związku małżeńskim, które: – dają rękojmie należytego sprawowania […]

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin na składanie i realizację wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej. Wszystkie osoby niepełnosprawne uprawnione zachęcamy do złożenia wnioskuo dofinansowanie w formie elektronicznej, przy pomocy systemu SOW. platforma […]

Świadczenie Dobry Start

Informacja w sprawie świadczenia dobry start Od dnia 1 czerwca 2018 r., zgodnie z §2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,wprowadzono świadczenie dobry start. W związku z powyższym, poniżej przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące tego świadczenia. Komu przysługuje świadczenie dobry start? Świadczenie dobry start w […]