AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu przypomina, że wnioski w ramach programu Aktywny samorząd – Moduł II – pomoc w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym na rok akademicki 2021/2022 (semestr zimowy) przyjmowane są do 11 października 2021 roku.

Mieszkania chronione wspierane dostępne w powiecie poznańskim

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usługw zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, […]

Powiat poznański uruchamia Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Celem domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży jest wsparcie matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w tym uczestników projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” realizowanego przez PCPR w Poznaniu. Ww dom mieści się w 5 domkach dwupiętrowych, posiadających łącznie 30 miejsc w […]

UWAGA!!! NOWE ZASADY 300+

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 wnioski o przyznanie pomocy w ramach programu Dobry Start rodziny zastępcze oraz osoby usamodzielniane z pieczy zastępczej muszą składać elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Okres na składanie ww. wniosków zaczyna się od 1 lipca 2021 r. i trwa do 30 listopada 2021 r. Wnioski można składać na trzy sposoby: […]

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu poszukuje osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. Zapraszamy do kontaktu: Poznań, ul. Słowackiego 8; tel. 61 2269 206; sekretariat@pcpr.powiat.poznan.pl

Komunikat – COVID-19

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu prosimy o maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów i odwiedzin w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jednocześnie zalecamy kontakt z pracownikami PCPR-u drogą telefoniczną lub mailową. W wypadku konieczności bezpośredniego spotkania prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu z pracownikiem drogą elektroniczną. […]

Zakończone zapytanie cenowe, którego przedmiotem jest przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych dla dzieci, młodzieży i rodzin zastępczych, zapewnienie specjalistycznej pracy terapeutycznej nad relacją opiekun-dziecko oraz sporządzenie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza zapytanie cenowe którego przedmiotem jest przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych dla dzieci, młodzieży i rodzin zastępczych, zapewnienie specjalistycznej pracy terapeutycznej nad relacją opiekun-dziecko oraz sporządzenie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego Na oferty oczekujemy pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 8, […]

Zakończone zapytanie cenowe którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji i badań psychologicznych wśród rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i tworzące rodzinne domy dziecka funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego pod kątem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza zapytanie cenowe którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji i badań psychologicznych wśród rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i tworzące rodzinne domy dziecka funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego pod kątem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Na oferty oczekujemy pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego […]