POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu poszukuje osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. Zapraszamy do kontaktu: Poznań, ul. Słowackiego 8; tel. 61 2269 206; sekretariat@pcpr.powiat.poznan.pl

Komunikat – COVID-19

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu prosimy o maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów i odwiedzin w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jednocześnie zalecamy kontakt z pracownikami PCPR-u drogą telefoniczną lub mailową. W wypadku konieczności bezpośredniego spotkania prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu z pracownikiem drogą elektroniczną. […]

Zakończone zapytanie cenowe, którego przedmiotem jest przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych dla dzieci, młodzieży i rodzin zastępczych, zapewnienie specjalistycznej pracy terapeutycznej nad relacją opiekun-dziecko oraz sporządzenie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza zapytanie cenowe którego przedmiotem jest przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych dla dzieci, młodzieży i rodzin zastępczych, zapewnienie specjalistycznej pracy terapeutycznej nad relacją opiekun-dziecko oraz sporządzenie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego Na oferty oczekujemy pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 8, […]

Zakończone zapytanie cenowe którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji i badań psychologicznych wśród rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i tworzące rodzinne domy dziecka funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego pod kątem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza zapytanie cenowe którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji i badań psychologicznych wśród rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i tworzące rodzinne domy dziecka funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego pod kątem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Na oferty oczekujemy pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego […]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko pracownicze Pracownika Socjalnego w Dziale Świadczeń – umowa na czas określony w celu zastępstwa. Oferty prosimy składać w terminie do dnia 05 lurtego 2021. r.: – w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pok. 122 – lub przesłać na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul, […]

Konsultacje Społeczne Probramu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026

Szanowni Państwo! Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych: Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 Uwagi można składać do dnia 8 lutego 2021 r. przy pomocy załączonego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz […]

Konsultacje społeczne „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026”.

Szanowni Państwo! Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026. Uwagi można składać do dnia 8 lutego 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na nasz adres pocztowy. Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy przesłać na adres: strategia2026@pcpr.poznan.pl  W tytule wiadomości należy wpisać „Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych […]

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA ROK 2021

Od 1 stycznia do odwołania stanu epidemiologicznego wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem: – poczty tradycyjnej, – platformy ePUAP, – systemu SOW, – poczty elektronicznej e-mail na niżej podane adresy: turnusy@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na turnus rehabilitacyjny, sprzet.rehabilitacyjny@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, bariery@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na likwidację barier […]

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Zapraszamy osoby, które mają chęci i gotowość by stworzyć bezpieczne środowisko zastępcze dla dzieci pozbawionych opieki ich własnych rodziców. Kto może zostać rodziną zastępczą? Rodzicami zastępczymi może zostać małżeństwo lub osoba / osoby nie pozostające w związku małżeńskim, które: – dają rękojmie należytego sprawowania […]