Wnioski na zadania w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok dostępne są od 15 grudnia na stronie internetowej w sekcji osoby niepełnosprawne. Formularze wniosków można również zamówić z wysyłką na wskazany adres pod poniżej podanymi numerami telefonów:

61 22 22 905 – turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny,

61 84 10 717 – przedmioty ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny,

61 22 22 906 – bariery architektoniczne i techniczne,

61 22 28 855 – bariery w komunikowaniu się,

Od 1 stycznia wnioski wraz załącznikami można składać za pośrednictwem: poczty tradycyjnej na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań lub złożyć w skrzynce podawczej znajdującej się w siedzibie PCPR przed drzwiami wejściowymi I piętro lub poczty elektronicznej na poniżej podane adresy e-mail:

turnusy@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na turnus rehabilitacyjny,

sprzet.rehabilitacyjny@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

bariery@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na likwidację barier architektonicznych i technicznych,

przedmioty.ortopedyczne@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

bariery.komunikowanie@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na likwidację barier w komunikowaniu się,

lub za pośrednictwem strony www.sow.pfron.org.pl , a także za pośrednictwem platformy ePUAP.