Szanowni Państwo!

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026.

Uwagi można składać do dnia 8 lutego 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na nasz adres pocztowy.

Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy przesłać na adres: strategia2026@pcpr.poznan.pl 

W tytule wiadomości należy wpisać „Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026”.

oraz drogą pocztową na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Słowackiego 8

60-823 Poznań

Z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026”.

Zachęcamy Państwa także do wypowiedzenia się na temat Programu Działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026.