Wolontariat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  poszukuje osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. 

W ramach prowadzonego wolontariatu oczekujemy od wolontariusz wsparcia w: odrabianiu lekcji, wyrównywaniu braków szkolnych, organizowaniu zajęć reedukacyjnych i logopedycznych.

W zakresie świadczonych usług wolontariuszom zapewniamy:

– porozumienie wolontariacie,

– zaświadczenia i referencje,

– zwrot kosztów dojazdu do rodzin zastępczych,

– możliwość odbycia praktyk i zdobycia nowych doświadczeń,

– pomoc i wsparcie Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

61 2269 206 lub 61 8410 710   pcpr@powiat.poznan.pl

Dokumenty do pobrania

Skip to content