Instytucje pomagające osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:

Powiat Poznański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

tel.  61 8 410 710, pcpr@powiat.poznan.pl

psycholodzy: 61 22 22 914, 61 84 10 616

prawnicy 61 8 410 715

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Poznańska 93, 62-006 Kobylnica

tel. 61 8150-369, 61 8150-363

www.oikkobylnica.pl

interwencja@oikkobylnica.pl

dyżury specjalistów od godz. 8-20

pomoc prawna w zakresie rodzinno-opiekuńczym w każdą środę od godz. 9-12 po wcześniejszym umówieniu się

oraz dyżury psychologa OIK w siedzibie PCPR

możliwe po wcześniejszym umówieniu się tel. 61 8 150 363

Gminy Powiatu Poznańskiego – instytucje wspierające osoby pokrzywdzone przemocą

ośrodki pomocy społecznej,

gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,

komisariaty policji,

 prokuratura, sądy,

szkoły, przedszkola,

poradnie psychologiczno-pedagogiczne

oraz przychodnie lekarza rodzinnego

i poradnie zdrowia psychicznego

Miasto Poznań – instytucje specjalizujące się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Niebieska Linia – Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie,

61-841 Poznań,

Pl. Kolegiacki 12A,

tel. 61 852 22 42

Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,

62-081 Przeźmierowo,

ul. Dolne Chyby 10,

tel. 61 8 142 271,

Telefon Niebieska Linia

618 141717

(czynny całodobowo we wszystkie dni tygodnia)

Telefon zaufania

 61 192 88

lub

61 835 49 04 

Miejski Punkt Interwencji Kryzysowej,

61-578 Poznań
 ul. Niedziałkowskiego 30
tel. 061 835 48 65, 061 835 48 66 – całodobowo

Poznańskie Centrum Przeciwdziałania Przemocy i Fundacja „Będziesz”

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej

ul. Głogowska 27 (domofon 150)

60-702 Poznań

tel. 61-22 11 112

fundacja@pcps.pl

tel.: 61-2230903

fundacja@bedziesz.pl

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

61-757 Poznań

ul. Garbary 97/8 (Biuro)
ul. Garbary 97/2 (Ośrodek)
tel./fax 61 855 22 78
kom.509 913 992

sekretariat@kopd.poznan.pl

Telefony alarmowe

ALARM 112

POGOTOWIE 999

STRAŻ POŻARNA 998

POLICJA 997,

Policyjny Telefon Zaufania 800 120 226

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (bezpłatny): 800 12 12 12

GRUPA STONEWALL  -pomoc adresowana jest do osób LGBT+, które ukończyły 16 rok życia oraz ich rodzin (rodziców, rodzeństwa, dzieci), o ile zgłaszana sprawa dotyczy kwestii LGBT+.

Stowarzyszenie „LAMBDA” w Warszawie – pomoc dla osób LGBT+
ul. Żurawia 24a lok. 4, 00-515 Warszawa

www.lambdawarszawa.org

– poradnictwo psychologiczne, prawne, grupy spotkaniowe i wsparcia, zgłaszanie przemocy: 22 628 52 22 (od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-21.00); poradnictwo@lambdawarszawa.org;             prawo@lambdawarszawa.org

– bezpieczeństwo, przemoc motywowana uprzedzeniami i mowa nienawiści:
Sławomir Kirdzik skirdzik@lambdawarszawa.org

– telefon do biura: 22 415 83 38 (od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00)

[Hostel Interwencyjny dla osób LGBT+: tel. 513 568 934 – obecnie zawieszony, zostanie ponownie uruchomiony po otrzymaniu nowych funduszy na realizację pomocy]

Fundacja Preludium w Poznaniu – pomoc dla kobiet które doświadczyły przemocy seksualnej https://preludium.pro/
TELEFON : 570 303 760
EMAIL: KONTAKT@PRELUDIUM.PRO

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

– infolinia:   800 120 002 (czynna całą dobę)

– telefoniczne dyżury prawników 22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godz. 17-21)

– e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

– SKYPE – dyżury w języku migowym: pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

„Zatrzymaj przemoc” (bezpłatny): 800 12 01 48 

Kryzysowy telefon zaufania:  116 123

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi: (22) 628 01 20


C Y B E R P R Z E M O C  

(przemoc w Internecie)

helpline.org.pl

telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

telefon dla osób dorosłych (w sprawach dzieci): 800 100 100

pn. – pt.: 12:00 – 18:00 

Skip to content