Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych

Grupa wsparcia jest jedną z wielu form działań pomocowych na rzecz rodzin zastępczych (oprócz doradztwa specjalistycznego, psychoterapii, wolontariatu, szkoleń, spotkań zespołów interdyscyplinarnych oceniających sytuację oraz wdrażających plany pomocy dziecku i rodzinie).

Dzięki umożliwieniu Państwu wzięcia dobrowolnego i aktywnego udziału w grupie wsparcia, chcielibyśmy pomóc Państwu rozwiązywać problemy, z którymi jako rodzice zastępczy na co dzień się stykacie, dać Państwu szansę na kontakt z osobami, które mają podobne doświadczenia i problemy choć być może różne pomysły na rozwiązania.

Grupa wsparcia może zapewnić Państwu dodatkowe informacje i pomoc w radzeniu sobie z różnymi emocjami, myślami i trudnościami, z jakimi spotykacie się w ramach pełnionej funkcji rodziny zastępczej.

Rozmowy na grupie wsparcia dotyczą zagadnień ważnych dla uczestników spotkania w danym momencie ich życia rodzinnego. Opiekunowie wymieniają się spostrzeżeniami i kontaktami, udzielają sobie wzajemnych wskazówek, otrzymują również porady psychologiczno-pedagogiczne dotyczące różnych zagadnień oraz bieżące informacje z zakresu pieczy zastępczej.

Grupa wsparcia ma charakter cyklicznych spotkań odbywających się co miesiąc w godzinach wieczornych. Każde takie spotkanie trwa około dwóch godzin i odbywa się w obecności i przy wsparciu psychologa. Przeciętna liczba uczestników to ok. 5-10 osób. Z założenia – jeśli rodzinę zastępczą stanowi małżeństwo i jeśli jest to możliwe – warto, aby w spotkaniach brali udział zarówno mąż jak i żona.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w takich spotkaniach bądź też macie jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z psychologiem PCPR pod numerem telefonu: 61 22 22 914

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek-piątek 7.30-15.30

Informacje dotyczące aktualnych terminów spotkań grupy wsparcia będą zamieszczane na bieżąco.

Skip to content