Zadania zespołu

Do zadań działu projektów należy:

1) Przygotowanie wniosków w celu pozyskania  środków pozabudżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizacja projektów,

2) Pomoc usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek objętych projektami w integracji społeczno-zawodowej ze środowiskiem,

3) Zapewnianie szkoleń o charakterze społecznym osobom niepełnosprawnym i usamodzielnianym , które są objęte projektami,

4) Zapewnianie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych, które są objęte projektami,

5) Prowadzenie działań informacyjno- promocyjnych w zakresie działań realizowanych w projektach,

6) Przygotowywanie dokumentacji rozliczającej realizacje projektów,

7) Przygotowywanie sprawozdań z działalności działu,

8) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Skip to content