Warsztaty terapii zajęciowej

Dokumenty do pobrania:

wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia WTZ

wniosek o zwiększenie liczby uczestników WTZ

Informacja dla Wnioskodawców ubiegających się o utworzenie lub powiększenie WTZ 

z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej – podstawa prawna rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz. U. Nr 63 poz. 587 ).

Warsztaty terapii zajęciowej są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Organizatorami warsztatów terapii zajęciowej mogą być fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty (osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi).

Działalność bieżąca warsztatów terapii zajęciowej finansowana jest w ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego.

Na terenie Powiatu Poznańskiego działa 8 warsztatów terapii zajęciowej:

  1. WTZ w Swarzędzu, os, Kościuszkowców 13 dla 45 uczestników, – przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka.
  2. WTZ w Konarzewie, ul. Poznańska 19 i Otuszu 23 dla 84 uczestników – przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Promyk”.
  3. WTZ w Owińskach ul. Kolejowa 3 dla 32 uczestników – przy Wielkopolskim Związku Inwalidów Narządu Ruchu.
  4. WTZ w Drzązgowie 11 dla 20 uczestników – przy Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”.
  5. WTZ w Tarnowie Podgórnym, ul. 27 Grudnia 8 dla 33 uczestników – przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „ Roktar”.
  6. WTZ w Murowanej Goślinie ul. Mściszewska 10 dla 25 uczestników – przy Goślińskim Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych.
  7. WTZ w Luboniu ul. Romana Maya 1B dla 25 uczestników – przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”.
  8. WTZ w Pobiedziskach ul. Mieszka I 5 dla 25 uczestników – przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej dla Ciebie.

OPŁATY:

Wniosek nie podlega opłacie

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:

Anna Pawlak

e-mail: anna.pawlak@pcpr.poznan.pl

tel. 61 22 28 855

Skip to content