Zadania zespołu

Do zadań zespołu należy:

1. Przyjmowanie wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej oraz przygotowanie wszelkiej dokumentacji umożliwiającej dofinansowanie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) ikwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,

f) kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej.

2. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

3. Obsługa zleconych funduszy z zakresu rehabilitacji społecznej,

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,

5. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,

6. Opracowanie i przedstawienie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,

7. Nadzór nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej

Imię i nazwisko Zadanie Nr kontaktowy
Anna Pawlak Kierownik działu 61 222 88 55
Sylwia Popławska-Weilandt 1) Likwidacja barier:

– architektonicznych,

– technicznych,

– w komunikowaniu się,

2) Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

61 22 22 906
Renata Kuźniewska Przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze
61 8410 717
Aleksandra Koziarzewska – Turnusy rehabilitacyjne,

– Sport, Kultura, Rekreacja i Turystyka

61 22 22 905
Iwona Witkowska-Bury Aktywny samorząd 61 8410 710
Skip to content