Komenda Miejska Policji zaprasza do udziału w warsztatach bezpieczeństwa z okazji Dnia Kobiet

11 marca br. policjanci poznańscy we współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Skoda AutoLab organizuje warsztaty na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, chcąc kształtować umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo? Jak unikać zagrożeń? Jak zachować się w sytuacji zagrożenia? Odpowiedź na te pytania i wiele innych otrzymasz […]

Komunikat – COVID-19

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu prosimy o maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów i odwiedzin w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jednocześnie zalecamy kontakt z pracownikami PCPR-u drogą telefoniczną lub mailową. W wypadku konieczności bezpośredniego spotkania prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu z pracownikiem drogą elektroniczną. […]

Zakończone zapytanie cenowe, którego przedmiotem jest przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych dla dzieci, młodzieży i rodzin zastępczych, zapewnienie specjalistycznej pracy terapeutycznej nad relacją opiekun-dziecko oraz sporządzenie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza zapytanie cenowe którego przedmiotem jest przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych dla dzieci, młodzieży i rodzin zastępczych, zapewnienie specjalistycznej pracy terapeutycznej nad relacją opiekun-dziecko oraz sporządzenie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego Na oferty oczekujemy pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 8, […]

Zakończone zapytanie cenowe którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji i badań psychologicznych wśród rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i tworzące rodzinne domy dziecka funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego pod kątem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza zapytanie cenowe którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji i badań psychologicznych wśród rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i tworzące rodzinne domy dziecka funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego pod kątem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Na oferty oczekujemy pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego […]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko pracownicze Pracownika Socjalnego w Dziale Świadczeń – umowa na czas określony w celu zastępstwa. Oferty prosimy składać w terminie do dnia 05 lurtego 2021. r.: – w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pok. 122 – lub przesłać na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul, […]

Konsultacje Społeczne Probramu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026

Szanowni Państwo! Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych: Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 Uwagi można składać do dnia 8 lutego 2021 r. przy pomocy załączonego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz […]

Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II

Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II”, realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.3 Usługi […]