Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko pracownicze Pracownika Socjalnego w Dziale Świadczeń – umowa na czas określony w celu zastępstwa. Oferty prosimy składać w terminie do dnia 05 lurtego 2021. r.: – w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pok. 122 – lub przesłać na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul, […]

Konsultacje Społeczne Probramu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026

Szanowni Państwo! Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych: Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 Uwagi można składać do dnia 8 lutego 2021 r. przy pomocy załączonego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz […]

Konsultacje społeczne „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026”.

Szanowni Państwo! Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026. Uwagi można składać do dnia 8 lutego 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na nasz adres pocztowy. Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy przesłać na adres: strategia2026@pcpr.poznan.pl  W tytule wiadomości należy wpisać „Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych […]