UWAGA!

Wnioski na zadania w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok dostępne są od 15 grudnia na stronie internetowej w sekcji osoby niepełnosprawne. Formularze wniosków można również zamówić z wysyłką na wskazany adres pod poniżej podanymi numerami telefonów: 61 22 22 905 – turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, 61 84 10 717 – przedmioty ortopedyczne, […]

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA ROK 2022

Od 1 stycznia 2022 r. do odwołania stanu epidemiologicznego wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem: skrzynki podawczej znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do siedziby PCPR I pięto, poczty tradycyjnej, platformy ePUAP, systemu SOW, poczty elektronicznej e-mail na niżej podane adresy: turnusy@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na turnus rehabilitacyjny, sprzet.rehabilitacyjny@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na zakup […]

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA ROK 2021

Od 1 stycznia do odwołania stanu epidemiologicznego wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem: – poczty tradycyjnej, – platformy ePUAP, – systemu SOW, – poczty elektronicznej e-mail na niżej podane adresy: turnusy@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na turnus rehabilitacyjny, sprzet.rehabilitacyjny@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, bariery@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na likwidację barier […]