DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA ROK 2021

Od 1 stycznia do odwołania stanu epidemiologicznego wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem: – poczty tradycyjnej, – platformy ePUAP, – systemu SOW, – poczty elektronicznej e-mail na niżej podane adresy: turnusy@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na turnus rehabilitacyjny, sprzet.rehabilitacyjny@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, bariery@pcpr.poznan.pl – dotyczy wniosków składanych na likwidację barier […]