Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko – PRACOWNIKA SOCJALNEGO .

Oferty prosimy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 pok. 122 w terminie do 28 maja 2024 r.

Skip to content