Postępowanie prowadzone na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1868) oraz Uchwały Nr 2221/2017 Zarządu Powiatu
w Poznaniu  z dnia 28 grudnia 2017r.  w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Poznańskiego.

 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań, zwany dalej Sprzedającym.

Oferty należy złożyć do dnia 24.05.2024 r. do godz. 15:30 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2024 r.
o godzinie 13:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań,
pokój 131.

Przedmiotem sprzedaży jest:

–  Samochód osobowy m. Opel Astra Classic II, rok produkcji: 2006 (uszkodzony)

– Pojemność silnika: 1364 ccm

– Przebieg: 185219 km

nr VIN pojazdu: W0L0TGF487G050118

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań: Oferta na sprzedaż składnika ruchomego majątku rzeczowego. Nie otwierać przed dniem 27.05.2024 r. godz. 13:00.

bez podania przyczyn.

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży: w ciągu 10 dni od dnia wyboru oferty.
 2. Pozostałe informacje:
  1. Sprzedający wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.
  1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  1. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez Nabywcę ceny nabycia.
  1. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę sama cenę, komisja przetargowa  postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie złożenia przez oferentów nowej oferty.
  1. Jeżeli pierwszy przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, jednostka ogłasza drugi przetarg.
  1. Drugi przetarg przeprowadza się w terminie do 3 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu. Cena wywoławcza w drugim przetargu może zostać obniżona, jednak nie więcej niż
   o połowę ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.
  1. Organizator informuje, iż przedmiot przetargu nie jest objęty jakąkolwiek formą gwarancji oraz rękojmia za wady prawne lub fizyczne zostaje wyłączona w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie.
  1. Przedmiot sprzedaży stanowi pojazd  uszkodzony w wyniku kolizji drogowej i stanowi pozostałość tzw. szkodzie całkowitej orzeczonej przez ubezpieczyciela.  
  1. Transakcja sprzedaży przedmiotu przetargu podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług i dokumentowany jest fakturą „ZW”.
Skip to content