W związku z zarządzeniem 23/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 24 listopada 2021 r. informujemy, iż dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie za święto przypadające w sobotę dnia 25 sierpnia 2021r.