Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu prosimy o maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów i odwiedzin w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Jednocześnie zalecamy kontakt z pracownikami PCPR-u drogą telefoniczną lub mailową. W wypadku konieczności bezpośredniego spotkania prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu z pracownikiem drogą elektroniczną.

Informujemy również, że istnieje możliwość złożenia wniosków i dokumentów do specjalnie przygotowanych w tym celu skrzynek umiejscowionych na korytarzu siedziby PCPR. Skrzynki te są opróżniane każdego dnia.

Podczas wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie prosimy o bezwzględne przestrzeganie wymogu zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz dezynfekcję dłoni.