Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin na składanie i realizację wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej.

Wszystkie osoby niepełnosprawne uprawnione zachęcamy do złożenia wniosku
o dofinansowanie w formie elektronicznej, przy pomocy systemu SOW.

platforma SOW pod adresem  https://sow.pfron.org.pl/

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

od dnia 10 kwietnia do dnia 16 listopada 2020 r.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-kontynuuje-wsparcie-oferowane-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym/