Informacja w sprawie świadczenia dobry start

Od dnia 1 czerwca 2018 r., zgodnie z §2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,
wprowadzono świadczenie dobry start. W związku z powyższym, poniżej przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące tego świadczenia.

Komu przysługuje świadczenie dobry start?

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł przysługuje:*

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

Przy czym, świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

Wnioski

Terminy i wypłaty: