Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2013-03-07 11:42:23 Aldona Janyszak-Laska Utworzenie
2013-03-07 11:43:30 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Druk wniosku - Wnioskodawca"
2013-03-07 11:43:30 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Zał. nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów"
2013-03-07 11:43:30 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Zał. nr 2a zaświadczenie lekarskie"
2013-03-07 11:43:30 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Zał. nr 3 oświadczenie o ochronie danych osobowych"
2013-03-07 11:49:33 Aldona Janyszak-Laska Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2013-03-07 11:58:17 Aldona Janyszak-Laska Aktualizacja
2013-03-20 12:51:13 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Zał. nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów"
2013-03-20 12:51:13 Aldona Janyszak-Laska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Druk wniosku - Wnioskodawca" na "Druk wniosku - Wnioskodawca"
2013-03-20 12:51:13 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Zał. nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów"
2013-03-20 12:51:13 Aldona Janyszak-Laska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zał. nr 2a zaświadczenie lekarskie" na "Zał. nr 2a zaświadczenie lekarskie"
2013-03-20 12:51:13 Aldona Janyszak-Laska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zał. nr 3 oświadczenie o ochronie danych osobowych" na "Zał. nr 3 oświadczenie o ochronie danych osobowych"
2013-03-20 12:51:14 Aldona Janyszak-Laska Aktualizacja
2014-01-09 07:32:31 Aldona Janyszak-Laska Zmiana statusu [Opublikowany] -> [Zdjęty ze stron]
2014-03-17 14:58:49 Aldona Janyszak-Laska Zmiana statusu [Zdjęty ze stron] -> [Opublikowany]
2014-03-17 14:59:57 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Druk wniosku - Wnioskodawca"
2014-03-17 14:59:57 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Zał. nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów"
2014-03-17 14:59:57 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Zał. nr 2a zaświadczenie lekarskie"
2014-03-17 14:59:57 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Zał. nr 3 oświadczenie o ochronie danych osobowych"
2014-03-17 14:59:59 Aldona Janyszak-Laska Aktualizacja
2014-03-17 15:02:28 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Wniosek - osoba dorosła" w pozycji nr 1
2014-03-17 15:02:28 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Wniosek - osoba dorosła" w pozycji nr 2
2014-03-17 15:02:28 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 _oświadczenie o dochodach" w pozycji nr 3
2014-03-17 15:02:28 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 _oświadczenie o dochodach" w pozycji nr 4
2014-03-17 15:02:28 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2_zaświadczenie lekarskie" w pozycji nr 5
2014-03-17 15:02:30 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2_zaświadczenie lekarskie" w pozycji nr 6
2014-03-17 15:02:30 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3_oświadczenie o ochronie danych" w pozycji nr 7
2014-03-17 15:02:30 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3_oświadczenie o ochronie danych" w pozycji nr 8
2014-03-17 15:02:32 Aldona Janyszak-Laska Aktualizacja
2015-02-16 14:36:12 Aldona Janyszak-Laska Zmiana statusu [Opublikowany] -> [Zdjęty ze stron]
2015-05-15 13:11:06 Aldona Janyszak-Laska Zmiana statusu [Zdjęty ze stron] -> [Opublikowany]
2015-05-15 13:11:36 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek - osoba dorosła"
2015-05-15 13:11:36 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek - osoba dorosła"
2015-05-15 13:11:36 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 _oświadczenie o dochodach"
2015-05-15 13:11:36 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 _oświadczenie o dochodach"
2015-05-15 13:11:36 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2_zaświadczenie lekarskie"
2015-05-15 13:11:36 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2_zaświadczenie lekarskie"
2015-05-15 13:11:36 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3_oświadczenie o ochronie danych"
2015-05-15 13:11:36 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3_oświadczenie o ochronie danych"
2015-05-15 13:11:37 Aldona Janyszak-Laska Aktualizacja
2015-05-15 13:12:07 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Wniosek - osoba dorosła" w pozycji nr 1
2015-05-15 13:12:07 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 _oświadczenie o dochodach" w pozycji nr 2
2015-05-15 13:12:08 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2_zaświadczenie lekarskie" w pozycji nr 3
2015-05-15 13:12:08 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3_oświadczenie o ochronie danych" w pozycji nr 4
2015-05-15 13:12:09 Aldona Janyszak-Laska Aktualizacja
2016-02-26 11:56:08 Aldona Janyszak-Laska Zmiana statusu [Opublikowany] -> [Zdjęty ze stron]
2016-04-01 12:45:03 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek - osoba dorosła"
2016-04-01 12:45:03 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 _oświadczenie o dochodach"
2016-04-01 12:45:03 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2_zaświadczenie lekarskie"
2016-04-01 12:45:03 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3_oświadczenie o ochronie danych"
2016-04-01 12:45:04 Aldona Janyszak-Laska Aktualizacja
2016-04-01 12:45:30 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "C4_Wniosek - osoba dorosła" w pozycji nr 1
2016-04-01 12:45:30 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 _oświadczenie o dochodach" w pozycji nr 2
2016-04-01 12:45:31 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2c_zaświadczenie lekarskie" w pozycji nr 3
2016-04-01 12:45:31 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3_oświadczenie o ochronie danych" w pozycji nr 4
2016-04-01 12:45:32 Aldona Janyszak-Laska Aktualizacja
2016-04-01 12:45:39 Aldona Janyszak-Laska Zmiana statusu [Zdjęty ze stron] -> [Opublikowany]
2016-10-12 14:44:07 Aldona Janyszak-Laska Zmiana statusu [Opublikowany] -> [Zdjęty ze stron]
2017-05-09 10:53:07 Aldona Janyszak-Laska Zmiana statusu [Zdjęty ze stron] -> [Opublikowany]
2017-05-09 10:53:21 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "C4_Wniosek - osoba dorosła"
2017-05-09 10:53:21 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 _oświadczenie o dochodach"
2017-05-09 10:53:21 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2c_zaświadczenie lekarskie"
2017-05-09 10:53:21 Aldona Janyszak-Laska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3_oświadczenie o ochronie danych"
2017-05-09 10:53:23 Aldona Janyszak-Laska Aktualizacja
2017-05-09 10:54:09 Aldona Janyszak-Laska Aktualizacja
2017-05-09 10:56:08 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "C4_Wniosek - osoba dorosła" w pozycji nr 1
2017-05-09 10:56:08 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 _oświadczenie o dochodach" w pozycji nr 2
2017-05-09 10:56:08 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2c_zaświadczenie lekarskie" w pozycji nr 3
2017-05-09 10:56:08 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3_oświadczenie o ochronie danych" w pozycji nr 4
2017-05-09 10:56:08 Aldona Janyszak-Laska Dodano załącznik o nazwie "oferta" w pozycji nr 5
2017-05-09 10:56:10 Aldona Janyszak-Laska Aktualizacja
2018-03-12 10:31:34 Jakub Jeżewski Zmiana statusu [Opublikowany] -> [Zdjęty ze stron]
2018-05-07 13:41:13 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "C4_Wniosek - osoba dorosła"
2018-05-07 13:41:13 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "oferta"
2018-05-07 13:41:13 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3_oświadczenie o ochronie danych"
2018-05-07 13:41:13 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2c_zaświadczenie lekarskie"
2018-05-07 13:41:13 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 _oświadczenie o dochodach"
2018-05-07 13:41:13 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "C4_Wniosek - osoba dorosła" w pozycji nr 1
2018-05-07 13:41:14 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "oferta" w pozycji nr 2
2018-05-07 13:41:14 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 _oświadczenie o dochodach" w pozycji nr 3
2018-05-07 13:41:14 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2c_zaświadczenie lekarskie" w pozycji nr 4
2018-05-07 13:41:14 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3_oświadczenie o ochronie danych" w pozycji nr 5
2018-05-07 13:41:15 Jakub Jeżewski Aktualizacja
2018-05-07 13:41:26 Jakub Jeżewski Zmiana statusu [Zdjęty ze stron] -> [Opublikowany]
2019-03-18 10:14:02 Jakub Jeżewski Zmiana statusu [Opublikowany] -> [Zdjęty ze stron]
2019-06-04 13:26:55 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3_oświadczenie o ochronie danych"
2019-06-04 13:26:55 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2c_zaświadczenie lekarskie"
2019-06-04 13:26:55 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 _oświadczenie o dochodach"
2019-06-04 13:26:55 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "oferta"
2019-06-04 13:26:55 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "C4_Wniosek - osoba dorosła"
2019-06-04 13:26:56 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "C4_Wniosek_osoba dorosła" w pozycji nr 1
2019-06-04 13:26:56 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "specyfikacja C4" w pozycji nr 2
2019-06-04 13:26:56 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 1_oświadczenie o dochodach" w pozycji nr 3
2019-06-04 13:26:56 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2c_zaświadczenie lekarskie" w pozycji nr 4
2019-06-04 13:26:56 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 3_klauzula informacyjna" w pozycji nr 5
2019-06-04 13:26:56 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 4_zaświadczenie ze szkoły" w pozycji nr 6
2019-06-04 13:26:56 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 5_oświadczenie o miejscu zamieszkania" w pozycji nr 7
2019-06-04 13:26:56 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 6_oświadczenie-o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego-2019" w pozycji nr 8
2019-06-04 13:26:56 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 7_ zaświadczenie o zatrudnieniu" w pozycji nr 9
2019-06-04 13:26:57 Jakub Jeżewski Aktualizacja
2019-06-04 13:30:36 Jakub Jeżewski Aktualizacja
2019-06-04 13:31:07 Jakub Jeżewski Zmiana statusu [Zdjęty ze stron] -> [Opublikowany]
2019-07-31 14:56:09 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 1_oświadczenie o dochodach"
2019-07-31 14:56:09 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2c_zaświadczenie lekarskie"
2019-07-31 14:56:09 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 3_klauzula informacyjna"
2019-07-31 14:56:09 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 4_zaświadczenie ze szkoły"
2019-07-31 14:56:09 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 5_oświadczenie o miejscu zamieszkania"
2019-07-31 14:56:09 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 6_oświadczenie-o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego-2019"
2019-07-31 14:56:09 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 7_ zaświadczenie o zatrudnieniu"
2019-07-31 14:56:10 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 1_oświadczenie o dochodach" w pozycji nr 3
2019-07-31 14:56:10 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2c_zaświadczenie lekarskie" w pozycji nr 4
2019-07-31 14:56:10 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 3_klauzula informacyjna" w pozycji nr 5
2019-07-31 14:56:10 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 4_zaświadczenie ze szkoły" w pozycji nr 6
2019-07-31 14:56:10 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 5_oświadczenie o miejscu zamieszkania" w pozycji nr 7
2019-07-31 14:56:10 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 6_oświadczenie-o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego-2019" w pozycji nr 8
2019-07-31 14:56:10 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 7_ zaświadczenie o zatrudnieniu" w pozycji nr 9
2019-07-31 14:56:12 Jakub Jeżewski Aktualizacja
2019-07-31 15:02:00 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 1_oświadczenie o dochodach"
2019-07-31 15:02:00 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2c_zaświadczenie lekarskie"
2019-07-31 15:02:00 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 3_klauzula informacyjna"
2019-07-31 15:02:00 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 4_zaświadczenie ze szkoły"
2019-07-31 15:02:00 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 5_oświadczenie o miejscu zamieszkania"
2019-07-31 15:02:00 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 6_oświadczenie-o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego-2019"
2019-07-31 15:02:00 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 7_ zaświadczenie o zatrudnieniu"
2019-07-31 15:02:00 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 1_oświadczenie o dochodach" w pozycji nr 3
2019-07-31 15:02:00 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2c_zaświadczenie lekarskie" w pozycji nr 4
2019-07-31 15:02:00 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 3_klauzula informacyjna" w pozycji nr 5
2019-07-31 15:02:00 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 4_zaświadczenie ze szkoły" w pozycji nr 6
2019-07-31 15:02:00 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 5_oświadczenie o miejscu zamieszkania" w pozycji nr 7
2019-07-31 15:02:00 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 6_oświadczenie-o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego-2019" w pozycji nr 8
2019-07-31 15:02:00 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 7_ zaświadczenie o zatrudnieniu" w pozycji nr 9
2019-07-31 15:02:01 Jakub Jeżewski Aktualizacja
2019-08-01 07:47:20 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 1_oświadczenie o dochodach"
2019-08-01 07:47:20 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2c_zaświadczenie lekarskie"
2019-08-01 07:47:20 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 3_klauzula informacyjna"
2019-08-01 07:47:20 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 4_zaświadczenie ze szkoły"
2019-08-01 07:47:20 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 5_oświadczenie o miejscu zamieszkania"
2019-08-01 07:47:20 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 6_oświadczenie-o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego-2019"
2019-08-01 07:47:20 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 7_ zaświadczenie o zatrudnieniu"
2019-08-01 07:47:21 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 1_oświadczenie o dochodach" w pozycji nr 3
2019-08-01 07:47:21 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2c_zaświadczenie lekarskie" w pozycji nr 4
2019-08-01 07:47:21 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 3_klauzula informacyjna" w pozycji nr 5
2019-08-01 07:47:21 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 4_zaświadczenie ze szkoły" w pozycji nr 6
2019-08-01 07:47:21 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 5_oświadczenie o miejscu zamieszkania" w pozycji nr 7
2019-08-01 07:47:21 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 6_oświadczenie-o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego-2019" w pozycji nr 8
2019-08-01 07:47:21 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 7_ zaświadczenie o zatrudnieniu" w pozycji nr 9
2019-08-01 07:47:22 Jakub Jeżewski Aktualizacja
2020-04-09 14:22:54 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "C4_Wniosek_osoba dorosła"
2020-04-09 14:22:54 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "specyfikacja C4"
2020-04-09 14:22:54 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 1_oświadczenie o dochodach"
2020-04-09 14:22:54 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2c_zaświadczenie lekarskie"
2020-04-09 14:22:54 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 3_klauzula informacyjna"
2020-04-09 14:22:54 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 4_zaświadczenie ze szkoły"
2020-04-09 14:22:54 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 5_oświadczenie o miejscu zamieszkania"
2020-04-09 14:22:54 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 6_oświadczenie-o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego-2019"
2020-04-09 14:22:54 Jakub Jeżewski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 7_ zaświadczenie o zatrudnieniu"
2020-04-09 14:22:54 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "Wniosek AS C4 (P)" w pozycji nr 1
2020-04-09 14:22:54 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "Lista załączników_C4" w pozycji nr 2
2020-04-09 14:22:54 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "oferta specyfikacji i kosztorys naprawy protezy C4" w pozycji nr 3
2020-04-09 14:22:55 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "oświadczenie o miejscu zamieszkania" w pozycji nr 4
2020-04-09 14:22:55 Jakub Jeżewski Dodano załącznik o nazwie "klauzula informacyjna" w pozycji nr 5
2020-04-09 14:22:56 Jakub Jeżewski Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij