Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Kolorowy pasek

Dział Pomocy Instytucjonalnej i Świadczeń

DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ
I ŚWIADCZEŃ

W skład działu wchodzą:

Joanna Bedekier - Starszy specjalista pracy socjalnej

tel. 61 8410-716     Pokój nr 145

 

Karolina Ściepura - Specjalista ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej

tel. 61 8410-718      Pokój nr 145

 

Anna Binczarowska - Specjalista pracy socjalnej

tel. 61 2222-909     Pokój nr 131

 

Adam Biszczanik - Sprcjalista pracy socjalnej

tel. 61 2222-910     Pokój nr 131

 

Agnieszka Gromadzińska - Specjalista ds. windykacji i świadczeń

tel. 61 2228-979      Pokój nr 131

 

Olga Szóstak - Pracownik socjalny 

tel. 61 2222-911     Pokój nr 131

 

Magdalena Wasielewska - Sprcjalista pracy socjalnej

tel. 61 8418-829      Pokój nr131

 

Magdalena Wośkowiak - pracownik socjalny

tel. 61 2228-979     Pokój nr 131

 

Teresa Zapeńska - Starszy pracownik socjalny

tel. 61 8410-720      Pokój nr 131

 

 

Do zadań działu należy w szczególności:

1. Przyznawanie świadczeń pieniężnych, dodatków i dofinasowań na dzieci przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

2. Zawieranie umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

3.  Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez umieszczenie w placówkach opiekuńczo –wychowawczych.

4.  Ustalanie wysokości odpłatności ponoszonej przez rodziców biologicznych dzieci za ich pobyt w pieczy zastępczej.

5. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

6. Przyznawanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej pełnoletnim usamodzielnianym wychowankom pieczy zastepczej osiedlającym się na terenie powiatu poznańskiego.

7. Umieszczanie osób w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz kierowanie mieszkańców ww. Domu (na wniosek mieszkańca) do domów pomocy społecznej funkcjonujących poza terenem powiatu poznańskiego przyjętych przed 2004 r. (na starych zasadach).

8. Kierowanie pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu poznańskiego do mieszkań chronionych oraz ustalanie odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach.

9.  Kierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy osób znajdujących się w różnego typu kryzysach, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie.

10. Kierowanie do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie, ustalanie odpłatności za pobyt w tym Ośrodku.

 

Zadania realizowane są zgodnie z:

1. Ustawami:

· ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm./

· ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm./

· ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego /Dz. U. z 2016 r. poz. 546/

2. Rozporządzeniami:

· MPiPS z dnia 3.08.2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie /Dz. U. 2012.954/

· MPiPS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej /Dz. U. Nr 292, poz. 1720/,

· MPiPS z dnia 14.03.2012 r. w sprawie mieszkań chronionych /Dz. U. 2012.305/,

·  MPiPS z dnia 9.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy /Dz. U. Nr 238 poz. 1586/

· MPiPS z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej /Dz. U. 2012.964/

· MPiPS z dnia 8.06.2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego /Dz. U. 2012.712/,

· Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej /Dz. U. 2012.823/

3. Uchwałami Rady Powiatu w Poznaniu:

· Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie: szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

· Nr XXV/239/IV/2013 z dnia 20.03.2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy.

 

Na terenie powiatu poznańskiego funkcjonują następujące placówki:

 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE:

1.      Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (gmina Swarzędz)

62-006 Kobylnica, ul. Poznańska 95

tel. 61 8150-108    www.owr-kobylnica.pl

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2019 roku:  6.268 ,14 zł /Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2983 z dnia 18.03.2019 r.; Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 15 lutego 2019 r./

 

2.      Dom Dziecka w Kórniku – Bninie

62-036 Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 63

tel. 61 8170-206    www.domdzieckabnin.pl

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2019 roku: 6.436,12 zł /Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2983 z dnia 18.03.2019 r.; Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 15 lutego 2019 r./

 

3.      Dom Rodzinny w Swarzędzu

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 15/1-2

tel. 61 8173-869

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2019 roku: 2.834,17 zł /Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2983 z dnia 18.03.2019 r.; Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 15 lutego 2019 r./

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I MIESZKANIA CHRONIONE TRENINGOWE

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

62-006 Kobylnica, ul. Poznańska 95

tel. 61 8150-369, 61 8150-363

(szczegółowa informacja dotycząca ubiegania się o pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym znajduje się w załączniku)

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach (gmina Dopiewo)

62-070 Dopiewo, ul. Leśne Zacisze 2

tel. 61 8148-049    www.dpslisowki.pl

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 roku: 4.650,55 zł

/Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2982 z dnia 18.03.2019 r.; Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 15 lutego 2019 r./

 

OŚRODKI WSPARCIA:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie

62-040 Puszczykowo, ul. Dworcowa 16

tel. 61 8194-446   www.maltadom.fc.pl

 

Załączniki

Wytyczne Mieszkania Chronione - opracowanie z 19.III.2019 (231.1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Paulina Mańczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paulina Mańczak
Data wprowadzenia:2008-05-05 11:13:50
Opublikował:Elżbieta Bijaczewska
Data publikacji:2008-05-07 13:39:31
Ostatnia zmiana:2019-05-20 14:57:04
Ilość wyświetleń:22800

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij