Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Kolorowy pasek

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

 

Starszy specjalista pracy z rodziną - Marta Czenszak 

tel. 61 8410-719    
Pokój nr 136

 

Specjalista pracy z rodziną - Monika Królikowska

tel. 61 8410-719    
Pokój nr 136

 

Specjalista pracy z rodziną - Olga Korbik 

tel. 61 2228-854    
Pokój nr 136

  

Starszy specjalista pracy z rodziną - Grażyna Mazurkiewicz

tel. 61 8410-723    
Pokój nr 135

 

Specjalista pracy z rodziną - Magdalena Żelazna

tel. 61 2222-907      
Pokój nr 135

 

Specjalista pracy z rodziną - Joanna Chałajdziak

tel. 61 2269-206

Pokój nr 135

 

Specjalista pracy z rodziną - Anna Szymanowicz

tel. 61 2269-206

Pokój nr 135

 

PSYCHOLODZY:

 

Monika Nowak

tel. 61 2222-914      
Pokój nr 143

 

Karolina Szymaniak-Kaczyńska

tel. 61 2222-901      
Pokój nr 126

 

 

KOORDYNATORZY:  

Pokój nr  120,121

 

Dorota Czapik

tel. 61 2228-983

 

Monika Borysewicz

tel. 61 2269-203       

 

Małgorzata Jakubowska 

tel. 61 8410-681     

 

Natasza Jarzębowska 

tel. 61 2228-983     

 

Hanna Kalinowska

tel. 61 8410-721      

 

Magdalena Kałużna

tel. 61 2228-984     

 

Alicja Koplin-Gauden 

tel. 61 2222-908     

 

Anna Rybak 

tel. 61 2228-980

 

Marta Marcinkowska

tel. 61 2269-224     

Renata Walczak

tel. 61 2228-982   

 

  
DO ZADAŃ ZESPOŁU NALEŻY:

 • prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia RDD;
 • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia RDD oraz wystawianie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinii o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia RDD;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wystawianie zaświadczeń o ukończeniu tych szkoleń oraz opinii dotyczących predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo -  wychowawczej typu rodzinnego;
 • przygotowanie szkoleń dla rodzin zastępczych oraz prowadzących RDD szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, pod kątem ich potrzeb;
 • zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grupy wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 • organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących RDD pomocy wolontariuszy;
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i przekazywanie jej do sądu;
 • sporządzanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego RDD,
 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia RDD, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia RDD,
 • zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym RDD poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący RDD okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym RDD w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym RDD, planu pomocy dziecku;
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 • przygotowanie materiałów do corocznego sprawozdania składanego organom Powiatu.
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • przygotowanie rodziny zastępczej lub prowadzącego RDD na przyjęcie dziecka do pieczy zastępczej,
 • opiniowanie na wniosek Starosty czasowego sprawowania pieczy zastępczej przez rodzinę zastępczą oraz prowadzącego RDD nad dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prowadzenie rejestru kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia RDD,
 • prowadzenie rejestru osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzących RDD,
 • prowadzenie rejestru wydanych opinii,
 • prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
 • współpraca z  Działem ds. Świadczeń w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych świadczeń oraz zmiany w sytuacji rodziny i dziecka.


PODSTAWY PRAWNE:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 697 ze zm.),
 • rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej
  (Dz. U. Nr 274, poz. 1620),
 • rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego
  (Dz. U. Nr 272, poz. 1609),
 • rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paulina Mańczak
Data wprowadzenia:2008-04-21 14:49:33
Opublikował:Elżbieta Bijaczewska
Data publikacji:2008-05-07 13:39:31
Ostatnia zmiana:2020-01-15 13:55:08
Ilość wyświetleń:29091

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij